Organizator

Organizatorem projektu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

Realizatorem jest Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza